פסח הגדה תמונה

הגדה של פסח דוד ודור

בהרצאת מבוא קצרה זו נציג את מבנה השיעורים על הגדה של פסח לפי המדורים השונים: (א’) מקרא, (ב’) משנה, (ג’) תלמודים ומדרש. חשוב לזהות את המקורות והתקופות השונים של ההגדה, כדי להבין את המבנה ואת ההתפתחות שלה לאורך הדורות. נשתדל להציג בדרך כרונולוגית את המקורות ואת ה”סדר” של ה”סדר” לאור מקורות אלה. מבחר השיעורים בכל מדור מנסה לתת תובנות בסיסיות ללימוד הגדה של פסח, אשר מציע גם הסברים קצרים עם חומר מתומצת לעריכת הסדר. השיעורים של מקורות ההגדה במקרא בנויים באופן כרונולוגי והגיוני: הרקע ההיסטורי של מצרים (#1), המכות כתיאור הראשון של יציאת מצרים (#2), הוראות המסרים לבנים בזמן יציאת מצרים ולעתיד (#3), מקרא ביכורים כחלק מרכזי של ההגדה כשעם ישראל יושב בארץ ישראל (#4), הלל המצרי והלל הגדול (#5).

חדש באתר: “זכר ליציאת מצרים” – ארכיאולוגיה ויציאת מצרים מאמר להורדה

סקירה כללית

(17 דקות)