פתיחה להלל המצרי, ספר תהלים כספר ועיצוב הספר החמישי מאוספי ההלל

התקדמות נושא :

(15 דקות)