למה מביאים את פרשת ביכורים משבועות ותיאור יציאת מצרים בפרשת ביכורים

(15 דקות)