עשר המכות המכות והמציאות המצרית, הכבדת לב פרעה

(9 דקות)