פולחן השמש כמרכזי בתפישה הדתית של מצרים, והרמזים הרבים לכך במקרא

התקדמות נושא :

(19 דקות)