צרעה והכבדת לב פרעה על פי הרקע התרבותי של מצרים

התקדמות נושא :

(20 דקות)

כל הכבוד! שיימתה את כל הנושאים בשיעור יציאת מצרים לפי הארכיאולוגיה והתרבות של מצרים. השיעור השני יתחיל אוטומטית.